Scroll to content
Twitter Facebook
Penarlag C.P. School

Penarlag C.P. School

Working together, learning for life and striving for excellence. Gweithio gyda’n gilydd, dysgu gydol oes ac ymdrechu am ragoriaeth.

Year 6 Adobe Creative Cloud Express lesson

Yesterday Year 6  took part in an International Women's Day themed Adobe Creative Cloud Express online lesson. Da iawn Blwyddyn 6

 

Penarlag C.P School

  • Penarlag C.P. School logo